GENEL BİLGİLER
Örgüt Adı Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği  
Kısaltılmış Adı KTMMOB   
Kuruluş Yılı 1960 
Misyon ve Vizyon Ülkemizde meslek ve sanatlarını uygulamaya yetkili Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar, Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları ünvanları veya bu ünvanlara nitelik olarak denk olan başka bir ünvan vermeye yetkili bir eğitim kuruluşundan mezun olanları örgüt içindeki 15 odada toplayan, tüzel kişiliğe sahip, kamu yararına hizmet veren, kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütü olmak. 
Sorumlu Kişi Dr. Zihni Turkan (Genel Başkan)  
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adresi 1, Şht. İbrahim Ali Sokak Çağlayan Lefkoşa (Nicosia)
Telefon(lar) +90 (392) 228 52 10 / +90 (392) 227 16 77
Faks +90 (392) 228 51 51
E-posta This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
Websitesi www.ktmmob.org 
İletişim Sorumlusu Dr. Zihni Turkan
ÖRGÜTSEL BİLGİLER
Statü Yasa ile kurulmuş meslek örgütü   
Örgüt Türü Oda, Mesleki Örgüt
Hedef Kitleler Toplum geneli, Üyeler     

K.T.M.M.O.B'ye Bağlı Odalar

 • Bilgisayar Mühendisleri Odası
 • Çevre Mühendisleri Odası
 • Elektrik Mühendisleri Odası
 • Endüstri Mühendisleri Odası
 • Gıda Mühendisleri Odası
 • İçmimarlar Odası
 • İnşaat Mühendisleri Odası
 • Kimya Mühendisleri Odası
 • Maden, Metalurji ve Jeoloji Mühendisleri Odası
 • Makine Mühendisleri Odası
 • Meteroloji Mühendisleri Odası
 • Mimarlar Odası
 • Orman Mühendisleri Odası
 • Şehir Plancıları Odası
 • Ziraat Mühendisleri Odası