GENEL BİLGİLER
Örgüt Adı Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası  
Kısaltılmış Adı ktdto
Kuruluş Yılı 2004
Misyon ve Vizyon Meslek diplomasına sahip olup diş tabipliği mesleğine mensup olanların sosyal, kültürel, eğitsel ve benzeri ortak gereksinimlerini karşılamak, mesleki faaliyetlerini karşılamak ve geliştirmek; üyelerinin hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek; üyeler arası sosyal ilişkileri ve meslek uygulamalarını eşgüdümlemek ve geliştirmek; üyeler arası veya üyelerin hastaları ile olan ilişkilerini düzenlemek ve meslek disiplini ile meslek ahlakını korumak; üyelerin şeref ve haysiyetini korumak ve mesleki toplantılar, seminerler ve konferanslar düzenlemek. 
Sorumlu Kişi Diş Hekimi Hüseyin Bıçak (Başkan)   
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adresi Doga sokak yeni kent gönyeli
Telefon(lar) +90 (392) 2233990   
Faks +90 (392) 2233989  
E-posta
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">kıbrıThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  
Websitesi www.kttb.net 
İletişim Sorumlusu Dr. İzgü Beyar (Başkan)  
ÖRGÜTSEL BİLGİLER
Statü Dernek  
Örgüt Türü Oda, Sivil Grup, Sağlık Örgütü    
Hedef Kitleler Toplum geneli, Hekimler