GENEL BİLGİLER
Örgüt Adı Kıbrıs Sivil Toplum Örgütleri Ağı  
Kısaltılmış Adı KSTÖA
Kuruluş Yılı 2006
Misyon ve Vizyon Kar amacı gütmeyen, kamu yararına çalışan kuruluşların işbirliğini sağlayacak hizmetler vermek; Kıbrıs’ın kuzeyindeki sivil toplum örgütlerinin etkinliğini işbirliği yolu ile ırmak; Kıbrıs’ın kuzeyindeki sivil toplum örgütleri arası diyaloğu artırmak, güçlendirmek ve kurumsallaşmalarına yardımcı olmak; sivil toplum örgütleri içerisindeki demokratik katılım sürecini güçlendirmek; Avrupa Birliği kurumlarındaki karar alma süreçlerinde, faaliyetlerinde ve etkinliklerinde yer almak. 
Sorumlu Kişi Doğan Sahir (Başkan) 
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adresi Bedrettin Demirel Caddesi Melek Nebi Apartmanı No 1 Yeni Şehir Lefkoşa (Nicosia)
Telefon(lar)  +90 (392) 2286135
Faks  
E-posta This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Websitesi  
İletişim Sorumlusu Doğan Sahir (Başkan) 
ÖRGÜTSEL BİLGİLER
Statü Toplumsal Örgüt
Örgüt Türü Toplumsal Yardımlaşma,
Hedef Kitleler Çocuklar ve gençler, Etnik gruplar ve azınlıklar, Toplum geneli, Kırsal kesim halkı, Yaşlılar, Sosyo-ekonomik durumları dolayısıyla eşit fırsatlara sahip olmayan gruplar, Kadınlar, Sivil Toplum Örgütleri