GENEL BİLGİLER
Örgüt Adı Kıbrıs Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı
Kısaltılmış Adı KEMA 
Kuruluş Yılı 2001
Misyon ve Vizyon Sürdürülebilir bir doğaya sahip olabilmek için ülkemizdeki ağaç varlığının artırılması için çalışmak; yaban hayatı ile doğal varlıkların korunmasını sağlamak; insanların doğa ile birlikte olacağı ve tüm canlılar için daha güvenli, daha sağlıklı bir gelecek gerçekleştirmek; sürdürülebilir doğa ve yaşam ilkesi ile tüm doğal varlıkların korunmasında ülkemizde söz sahibi olan, halk ile bütünleşen bir sivil toplum örgütü olmak. 
Sorumlu Kişi Dr. Orhan Aydeniz (Başkan) 
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adresi 21 Taşkınköy Lefkoşa (Nicosia) 
Telefon(lar) +90 (392) 225 57 54   
Faks  
E-posta This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
Websitesi www.kibriskema.org 
İletişim Sorumlusu Dr. Orhan Aydeniz (Başkan) 
ÖRGÜTSEL BİLGİLER
Statü Vakıf
Örgüt Türü Hayır Kurumu, Vakıf    
Hedef Kitleler Toplum geneli