GENEL BİLGİLER
Örgüt Adı Büyükkonuk (Komi Kebir) Eko-turizm Köy Komitesi
Kısaltılmış Adı
BKETKD
Kuruluş Yılı 2005 
Misyon ve Vizyon Geleneksel Kıbrıs köy yaşam şeklini ve köy ile bölgenin soyut ve somut doğal ve kültürel mirasını sürdürülebilir turizm yaklaşımı aracılığıyla korumak ve tanıtmak. 
Sorumlu Kişi  
Serife Demirli
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adresi Delcraft Activity Center Büyükkonuk (Komi Kebir) Karpaz (Karpasia)
Telefon(lar)  +(90) 0542 854 49 00
Faks  
E-posta This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Websitesi www.ecotourismcyprus.com 
İletişim Sorumlusu  Lois Cemal (Sekreter)
ÖRGÜTSEL BİLGİLER
Statü Kayıtlı değildir
Örgüt Türü Sivil Grup, Kültürel Örgüt, Çevre/Koruma Örgütü, İnsiyatif, Hareket, Mahalle/Köy Komitesi    
Hedef Kitleler Kırsal kesim halkı, Sosyo-ekonomik durumları dolayısıyla eşit fırsatlara sahip olmayan gruplar, Kadınlar