GENEL BİLGİLER
Örgüt Adı Barış Çalışmaları Derneği 
Kısaltılmış Adı BÇD
Kuruluş Yılı 2003 
Misyon ve Vizyon Gençlere fırsat eşitliği, her iki cinsiyetin hak ve özgürlükleri, birlik ve farklılık ilkeleri ile sürdürülebilir sosyo-ekonomik gelişmeyle ilgili konuları tartışıp teşvik etmeleri için bir forum sunmak; sosyal, ahlaki ve ekonomik standartları geliştirmek için Kıbrıslı gençler arasında ve onlar aracılığıyla toplumun genelinde var olan doğal farklılık ve yapı, yetenekler, deneyimler ve kültürler aracılığıyla öğrenme kültürünü teşvik etmek. 
Sorumlu Kişi  Emir Vekil-Fanayan (Yönetici) 
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adresi Lefkoşa (Nicosia) Lefkoşa (Nicosia) 
Telefon(lar)  
Faks  
E-posta This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
Websitesi  
İletişim Sorumlusu  Emir Vekil-Fanayan (Başkan, Kurucu Üye)
ÖRGÜTSEL BİLGİLER
Statü Dernek
Örgüt Türü Kültürel Örgüt, Sosyal Hizmet Örgütü, Gençlik Örgütü   
Hedef Kitleler Çocuklar ve gençler, Etnik gruplar ve azınlıklar, Toplum geneli, Kırsal kesim halkı, Kadınlar