Kıbrıs Türk Toplumu STÖ'leri (Türkçe / English) - Kıbrıs Rum Toplumu STÖ'leri (Ελληνικά / English


Kıbrıs’ta sivil toplum örgütlerinin kapsamlı birrehberinin yayımlanması bu tür örgütlerin adadaki çalışmaları çerçevesinde büyük bir adımdır. Burada takdim etkemten onur duyduğum Kıbrıs Türk rehberinin aynınısı bir Kıbrıs Rum rehberini Intercollege’deki ortak ve meslektaşlarımız eşzamanlı olarak hazırlamışlardır. İkisi gelecekte Kıbrıs’taki demokrasi kültürü ve etkin yurttaş katılımcılığının gelişimi üzerinde kalıcı bir etki sağlayacak bir bilgi birikimini temsil ediyor. İşte tam şimdi ada çapında bütün kesimlerle kucaklaşabilecek, canlı ve cesur bir eylemciliğin gelecekteki  gelişimi için Kıbrıs sivil toplumunun güvenilir yol göstericilere ihtiyacı var,ve bu rehberi bu çabanın önemli kilometre taşlarından biri olarak görürüz.

Büyük oranda çatışmanın hüküm sürdüğü bir siyasi ortam bulunması sebebiyle geçmişte Kıbrıs’ta sivil toplumun beklentileri çok az karşılanmiştır. Bu koşullar Kıbrıs’ta sivil toplum sektörünün etkin ve demokratik bir Sivill Toplum’a katkıda bulunmasına engel olmuştur. 2005 yılında Intercollege ile işbirliği içine giren Management Centre Güney Afrika sivil toplum örgütü CIVICUS tarafından sağlanan bir yöntembilim kullanarak Sivil Toplum Dizin çalışmasını tamamladı. 60 ülkede pilot uygulaması yapılmış olan bu çalışma Kıbrıs’taki iki toplumun ve sivil toplum örgütlerini değerlendirmiş ve bu örgütlerin yapı, ortam, değer ve etkilerine odaklanmıştır. Raporun tam metnine www.mc-med.eu adresinden ulaşabilirsiniz.

CIVICUS çalışması Kıbrıs sivil toplumunun ve etkin yurttaş katılımının esas savunucularından olan örğütlerin durumu hakkında bize çok şey öğretmiştir. Bu rehberin pek çok farklı ilgi alanlarında faaliyet gösteren halihazırda faal STÖ’leri hakkında daha çok bilgi sahibi olmak isteyen herkese daha da yardımcı olacağını umuyoruz. Rehber, kullacının STÖ’leri ceğrafi konumlarına, faaliyet alanlarına ve örgütsel statülerine göre arayabileceği şekilde düzenlendi. STÖ’lerinin yanı sıra genel olarak toplum arasında da ağ oluşturma ve iletişim kurma amaçlarına hizmet edecektir.

Rehberin herkese yararlı olacağını ve Kıbrıs Sivil toplumu içinde  yolunu bulmak için bir rehbere ihtiyaç duyan ve hem kendileri hem de örğütleri için yararlı ağlar kurmak isteyenlerin amaçlarına hizmet edeceğini içtenlikle umuyorum.

Dr. Bülent Kanol (Yönetici Direktör - The Management Centre)


Kıbrıs Türk Toplumu STÖ'leri (Türkçe / English) - Kıbrıs Rum Toplumu STÖ'leri (Ελληνικά / English)