ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα οργανισμού Εθνικός Οργανισμός Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
Σύντμηση ΕΘΝΟΠΑΔ
Έτος Ιδρύσεως 1998
Αποστολή & όραμα H προώθηση και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,με παροχή πληροφοριών και βοήθειας για τη διαμόρφωση και ευαισθητοποίηση κοινής συνείδησης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. H μελέτη, συζήτηση και υποβολή εισηγήσεων αναφορικά με την υπάρχουσα κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κύπρο.
Αρμόδιο Άτομο Κα. Λήδα Κουρσουμπά (Πρόεδρος) 
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Tοποθεσία γραφείων Γωνία Απελλή και Παύλου Νιριβάνα 4ος Όροφος
Άγιοι Ομολογητές 1492 Λευκωσία 
Τηλέφωνο(α) +357 22873007    
Φάξ +357 22302005 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
Ιστοσελίδα  
Πρόσωπο Επαφής Κα. Αλέκα Πιπερή (Λειτουργός) 
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Καθεστώς Ανεξάρτητος οργανισμός 
Τύπος Οργάνωσης Οργάνωση ανθρώπινων δικαιωμάτων   
Τομέας Δραστηριοτήτων Υπεράσπιση δικαιωμάτων, Επικοινωνίες και ΜΜΕ, Οικονομική & οικονομική ισότητα, Εθνικά ζητήματα & ζητήματα μειονοτήτων, Ανθρώπινα δικαιώματα, Διακίνηση ανθρώπων και εμπόριο λευκής σαρκός, Εργασία, Πρόσφυγες    
Ομάδα Δικαιούχων Παιδιά & νεολαία, Εθνικές ομάδες / μειονότητες, Γενικός πληθυσμός, Ευπαθής πληθυσμός / μειονεκτούντες (μη προνομιούχοι) άνθρωποι, Γυναίκες