ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα οργανισμού Σύνδεσμος Ιδιόκτητων Κέντρων Αναψυχής Πάφου 
Σύντμηση ΣΙΚΑΠ
Έτος Ιδρύσεως 1991
Αποστολή & όραμα Να προστατεύει τα συμφέροντα των μελών του και να επιλύει τα προβλήματα τους.
Αρμόδιο Άτομο Κ. Νεόφυτος Θρασυβούλου (Πρόεδρος) 
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Tοποθεσία γραφείων Αγίου Αντωνίου 4
8041 Πάφος 
Τηλέφωνο(α) +357 26911152    
Φάξ +357 26220456 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
Ιστοσελίδα  
Πρόσωπο Επαφής Κ. Ανδρέας Μερκούρης (Εκτελεστικός Γραμματέας) 
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Καθεστώς Σύνδεσμος
Τύπος Οργάνωσης Επιχειρηματικός σύνδεσμος, Σύνδεσμος κοινωνικών υπηρεσιών   
Τομέας Δραστηριοτήτων Επιχειρήσεις & οικονομία    
Ομάδα Δικαιούχων Μέλη