ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα οργανισμού Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού Κάτω Πολεμιδιών 
Σύντμηση Σ.Κ.Ε. Κάτω Πολεμιδιών 
Έτος Ιδρύσεως 1995
Αποστολή & όραμα Παροχή κοινωνικών υπηρεσιών στο δήμο Κάτω Πολεμιδιών.
Αρμόδιο Άτομο Κ. Γιώργος Γεωργίου (Πρόεδρος) 
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Tοποθεσία γραφείων 26oς Δρόμος αρ.11, 4155 Κάτω Πολεμίδια Λεμεσός 
Τηλέφωνο(α) +357 25397277    
Φάξ +357 25397277
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ιστοσελίδα www.skekatopolemidiwn.org.cy
Πρόσωπο Επαφής Κα. Ελένη Κυπριανού (Συντονίστρια) 
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Καθεστώς Σωματείο
Τύπος Οργάνωσης Κοινωνική ομάδα υπεράσπισης δικαιωμάτων, Σύνδεσμος κοινωνικών υπηρεσιών   
Τομέας Δραστηριοτήτων Οικονομική & οικονομική ισότητα, Ανακούφιση έκτακτης ανάγκης, Υγεία & κοινωνική ευημερία, Ηρεμία και επίλυση ψυχικών συγκρούσεων, Νεολαία και παιδιά
Ομάδα Δικαιούχων Παιδιά & νεολαία, Γενικός πληθυσμός, Άτομα τρίτης ηλικίας / συνταξιούχοι, Ευπαθής πληθυσμός / μειονεκτούντες (μη προνομιούχοι) άνθρωποι