ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα οργανισμού  Φιλοδασικός Σύνδεσμος Κύπρου 
Σύντμηση ΦΣΚ
Έτος Ιδρύσεως  1930
Αποστολή & όραμα  Για μια καθαρή και ολοπράσινη Κύπρο.
Αρμόδιο Άτομο  Κ. Άριστος Ιωάννου (Πρόεδρος) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Tοποθεσία γραφείων  Τμήμα Δασών, οδός Λουκή Ακρίτα
Στρόβολος 1414 Λευκωσία 
Τηλέφωνο(α)  +357 22805541    
Φάξ  +357 22805508 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  
Ιστοσελίδα  
Πρόσωπο Επαφής  Κ. Χαράλαμπος Κωνσταντίνου (Γραμματέας-Ταμίας) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Καθεστώς  Σύνδεσμος
Τύπος Οργάνωσης  Περιβαλλοντική οργάνωση   
Τομέας Δραστηριοτήτων Επικοινωνίες και ΜΜΕ, Περιβάλλον, Εθελοντισμός    
Ομάδα Δικαιούχων  Γενικός πληθυσμός