ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα οργανισμού  Tαμείο Ευημερίας Τυφλών 
Σύντμηση  TΕΤ 
Έτος Ιδρύσεως  1964
Αποστολή & όραμα  Να παρέχει οικονομική βοήθεια προς όλους τους τυφλούς της Κύπρου, να διαθέτει οικονομικούς πόρους για την πρόληψη και θεραπεία της τύφλώσης, να συνεισφέρει στην ευημερία εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και επαγγελματικής κατάρτισης των μαθητών της Σχολής Τυφλών.
Αρμόδιο Άτομο  Κ. Ανδρέας Χαπουτής (Διευθυντής) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Tοποθεσία γραφείων  28ης Οκτωβρίου 30
 2012 Λευκωσία 
Τηλέφωνο(α)  +357 22403300, +357 22403302  
Φάξ  +357 22403340 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
Ιστοσελίδα  
Πρόσωπο Επαφής  Κ. Ανδρέας Χαπούπης (Διευθuντής) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Καθεστώς  Σύνδεσμος
Τύπος Οργάνωσης  Φιλανθρωπικό ίδρυμα, Ένωση ανακούφισης για έκτακτες ανάγκες, Ίδρυμα   
Τομέας Δραστηριοτήτων Οικονομική & οικονομική ισότητα, Ανακούφιση έκτακτης ανάγκης    
Ομάδα Δικαιούχων  Ευπαθής πληθυσμός / μειονεκτούντες (μη προνομιούχοι) άνθρωποι, Άτομα με προβλήματα όρασης