ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα οργανισμού Σωματείο Σκαπανέας 
Σύντμηση ΣΣ 
Έτος Ιδρύσεως  1997
Αποστολή & όραμα  Να στηρίξει προεπαγγελματικά άτομα με ειδικές ανάγκες.
Αρμόδιο Άτομο  Κα. Γεωργία Κοντορόζη (Καθηγήτρια) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Tοποθεσία γραφείων  Ναυαρίνου 7
1100 Λευκωσία 
Τηλέφωνο(α)  +357 22377729    
Φάξ   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  
Ιστοσελίδα  
Πρόσωπο Επαφής  Κα. Γεωργία Κοντορόζη (Καθοδηγήτρια) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Καθεστώς  Σωματείο
Τύπος Οργάνωσης  Φιλανθρωπικό ίδρυμα, Οργανισμός πρωτοβουλίας   
Τομέας Δραστηριοτήτων Εργασία, Eπαγγελματικη Aποκατάσταση
Ομάδα Δικαιούχων  Παιδιά & νεολαία, Γενικός πληθυσμός, Ευπαθής πληθυσμός / μειονεκτούντες (μη προνομιούχοι) άνθρωποι, Γυναίκες