ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα οργανισμού Σωματείο Κοινωνικής Μέριμνας Αγίων Ομολογητών 
Σύντμηση  ΣΚΜΑΟ
Έτος Ιδρύσεως  1963
Αποστολή & όραμα  Να δημιουργηθεί ένας βρεφονηπιακός σταθμός για άπορα παιδιά.
Αρμόδιο Άτομο  Κα. Γιόλα Σκαλιώτου (Πρόεδρος) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Tοποθεσία γραφείων  Ολυμπιάδος 1
Στρόβολος 2063 Λευκωσία 
Τηλέφωνο(α)  +357 22451740, +357 22317186  
Φάξ  +357 22668632 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  
Ιστοσελίδα  
Πρόσωπο Επαφής  Κα. Γιόλα Σκαλιώτου (Πρόεδρος) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Καθεστώς  Σύνδεσμος
Τύπος Οργάνωσης  Φιλανθρωπικό ίδρυμα   
Τομέας Δραστηριοτήτων Νεολαία και παιδιά, Εργαζόμενες μητέρες
Ομάδα Δικαιούχων  Παιδιά & νεολαία