ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα οργανισμού Σώμα Εθελοντών Πάφου 
Σύντμηση Σ.Σ.Ε Πάφου 
Έτος Ιδρύσεως  1973
Αποστολή & όραμα  Να συντονίζει και να εποπτεύει τις εθελοντικές οργανώσεις και τους εθελοντές στην Πάφο.
Αρμόδιο Άτομο  Κ. Χαράλαμπος Ευθυμίου (Πρόεδρος) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Tοποθεσία γραφείων  Τεπελένιου 13
8010 Πάφος 
Τηλέφωνο(α)  +357 26953725    
Φάξ  +357 26953125 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  
Ιστοσελίδα  
Πρόσωπο Επαφής  Κ. Xαράλαμπος Ευθυμίου (Πρόεδρος) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Καθεστώς  Σύνδεσμος
Τύπος Οργάνωσης  Φιλανθρωπικό ίδρυμα, Οργανισμός πρωτοβουλίας, Ερευνητικό κέντρο   
Τομέας Δραστηριοτήτων Επικοινωνίες και ΜΜΕ, Προστασία καταναλωτών, Υγεία & κοινωνική ευημερία, Εθελοντισμός, Νεολαία και παιδιά    
Ομάδα Δικαιούχων  Παιδιά & νεολαία, Εθνικές ομάδες / μειονότητες, Γενικός πληθυσμός, Άτομα τρίτης ηλικίας / συνταξιούχοι