ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα οργανισμού Συνοποσπονδία Eργατών Κύπρου Λεμεσού 
Σύντμηση ΣΕΚ 
Έτος Ιδρύσεως  1944
Αποστολή & όραμα  Να προωθήσει την προστασία εργαζομένων, την δημιουργία συντεχνιών και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.
Αρμόδιο Άτομο  Κ. Σάββας Γεωργίου (Επαρχιακός Γραμματέας) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Tοποθεσία γραφείων  Κυριάκου Οικονόμου 21
Λεμεσός 
Τηλέφωνο(α)  +357 25861000    +357 25861000
Φάξ  +357 25362567 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  
Ιστοσελίδα  www.sek.org.cy
Πρόσωπο Επαφής  Κ. Φλώρος Φλώρου (Επαρχιακός Oργανωτικός Λειτουργός) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Καθεστώς  Εργατική Ομοσπονδία 
Τύπος Οργάνωσης  Εμπορικό συνδικάτο ή εργατική συντεχνία   
Τομέας Δραστηριοτήτων Εργασία
Ομάδα Δικαιούχων  Γενικός πληθυσμός