ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα οργανισμού Σύνδεσμος Φωτογράφων Λεμεσού 
Σύντμηση  ΣΦΛ
Έτος Ιδρύσεως  1970
Αποστολή & όραμα  Να προάγει τη συνεργασία και κατανόηση αναμεσα στους φωτογράφους.
Αρμόδιο Άτομο  Κ. Γιώργος Τέμπλαρ (Πρόεδρος) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Tοποθεσία γραφείων  Νικολάου Πεντάδρομος Σέντερ 2ος Όροφος, Διαμ.211
οδός Θεσσαλονίκης 3025 Λεμεσός 
Τηλέφωνο(α)  +357 25376347    
Φάξ  
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  
Ιστοσελίδα  
Πρόσωπο Επαφής  Κ. Πέτρος Γαλάτης (Γραμματέας) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Καθεστώς  Σύνδεσμος 
Τύπος Οργάνωσης  Επαγγελματικός σύνδεσμος   
Τομέας Δραστηριοτήτων Υπεράσπιση δικαιωμάτων    
Ομάδα Δικαιούχων  Φωτογράφοι