ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα οργανισμού Σύνδεσμος Φίλων και Γονέων Ειδικής Σχολής Άγιος Σπυρίδων 
Σύντμηση Άγιος Σπυρίδων 
Έτος Ιδρύσεως  1982
Αποστολή & όραμα  Να λαμβάνει δωρεές, προσφορές και να παρέχει βοήθεια σε παιδιά με ειδικές ικανότητες.
Αρμόδιο Άτομο  Κα. Χρυστάλλα Δακτυλιάνου (Πρόεδρος) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Tοποθεσία γραφείων  Ολύμπου
Άγιου Γεωργίου Κοντού 6046 Λάρνακα 
Τηλέφωνο(α)  +357 24637948    
Φάξ  
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ιστοσελίδα  
Πρόσωπο Επαφής  Κα. Γεωργία Κωσταντινίδου (Γραμματεία)  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Καθεστώς  Σύνδεσμος 
Τύπος Οργάνωσης  Φιλανθρωπικό ίδρυμα, Εκπαιδευτικός σύνδεσμος, Σύνδεσμος κοινωνικών υπηρεσιών   
Τομέας Δραστηριοτήτων Υγεία & κοινωνική ευημερία    
Ομάδα Δικαιούχων  Παιδιά και νέοι με ειδικές ανάγκες