ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα οργανισμού Σύνδεσμος Προστασίας Πτηνοπανίδας Κύπρου 
Σύντμηση ΣΠΠΚ
Έτος Ιδρύσεως 1993
Αποστολή & όραμα Να προστατεύει την πτηνοπανίδα.
Αρμόδιο Άτομο Κ. Aνδρέας Αντωνίου (Πρόεδρος) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Tοποθεσία γραφείων Καλαμάτας 10
8047 Πάφος 
Τηλέφωνο(α) +357 99417909    
Φάξ +357 26945266
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
Ιστοσελίδα  
Πρόσωπο Επαφής Κ. Σάββας Ιεζεκιήλ (Γραμματέας) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Καθεστώς Σύνδεσμος 
Τύπος Οργάνωσης Περιβαλλοντική οργάνωση, Ερευνητικό κέντρο   
Τομέας Δραστηριοτήτων Επικοινωνίες και ΜΜΕ, Εκπαίδευση & έρευνα, Περιβάλλον, Εθελοντισμός, Νεολαία και παιδιά, Έκδοση Βιβλίων & Τήρηση Φωτογραφικού Αρχείου για την πανίδα της Κύπρου    
Ομάδα Δικαιούχων Γενικός πληθυσμός