ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα οργανισμού Σύνδεσμος Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Κύπρου 
Σύντμηση  ΣΠΜΑΚ
Έτος Ιδρύσεως  1940
Αποστολή & όραμα  Να προάγει το επάγγελμα και συμφέροντα των Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων.
Αρμόδιο Άτομο  Κ. Στέλιος Μακρίδης (Πρόεδρος) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Tοποθεσία γραφείων  Κύκκου 2
Στρόβολος 2062 Λευκωσία 
Τηλέφωνο(α)  +357 22897117    
Φάξ  
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ιστοσελίδα  www.cceaa.org.cy
Πρόσωπο Επαφής  Κα. Nίκη Γεωργίου (Γραμματέας) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Καθεστώς  Σύνδεσμος 
Τύπος Οργάνωσης  Επαγγελματικός σύνδεσμος   
Τομέας Δραστηριοτήτων Επιχειρήσεις & οικονομία, Εκπαίδευση & έρευνα    
Ομάδα Δικαιούχων  Μέλη