ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα οργανισμού Σύνδεσμος Περιπτεριούχων Λεμεσού 
Σύντμηση  ΣΠΛ
Έτος Ιδρύσεως  1975
Αποστολή & όραμα  Να προάγει καλύτερες ευκαιρίες εξασκήσεως του επαγγέλματος και να διεκδικεί τα εργατικά δικαιώματα, όταν χρειάζεται.
Αρμόδιο Άτομο  Κ. Ντίνος Ερωτοκρίτου (Πρόεδρος) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Tοποθεσία γραφείων  οδός Θεσσαλονίκης Νικολάου Πεντάδρομος Σέντερ 211
3025 Λεμεσός 
Τηλέφωνο(α)  +357 25376347, +357 25376632  
Φάξ  +357 25376683 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
Ιστοσελίδα  www.povek.com
Πρόσωπο Επαφής  Κ. Ντίνος Ερωτοκρίτου (Πρόεδρος) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Καθεστώς  Σύνδεσμος 
Τύπος Οργάνωσης  Επιχειρηματικός σύνδεσμος   
Τομέας Δραστηριοτήτων Υπεράσπιση δικαιωμάτων, Επιχειρήσεις & οικονομία, Πολιτισμός, Εκπαίδευση & έρευνα    
Ομάδα Δικαιούχων  Μέλη