ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα οργανισμού Σύνδεσμος Ξεναγών Κύπρου 
Σύντμηση  ΣΞΚ
Έτος Ιδρύσεως  1964
Αποστολή & όραμα  Να καλυτερεύσει τις συνθήκες του επαγγέλματος των ξεναγών και να προστατεύει τα μέλη του
Αρμόδιο Άτομο  Κα. Πόπη Χ"Δημητρίου (Πρόεδρος) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Tοποθεσία γραφείων  Σπύρου Κυπριανού 14
1355 Λευκωσία 
Τηλέφωνο(α)  +357 22765755    
Φάξ  +357 22771291 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
Ιστοσελίδα  www.cytouristguides.com
Πρόσωπο Επαφής  Κα. Πόπη Χ"Δημητρίου (Πρόεδρος) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Καθεστώς  Σύνδεσμος 
Τύπος Οργάνωσης  Επιχειρηματικός σύνδεσμος   
Τομέας Δραστηριοτήτων Υπεράσπιση δικαιωμάτων, Τέχνες, Επιχειρήσεις & οικονομία, Επικοινωνίες και ΜΜΕ, Πολιτισμός, Εργασία, Τουρισμός, Εθελοντισμός    
Ομάδα Δικαιούχων  Τα μέλη