ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα οργανισμού Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου 
Σύντμηση ΣΕΛΚ 
Έτος Ιδρύσεως 1961
Αποστολή & όραμα Να παρέχει οργανωτικό σχήμα για τους λογιστές, να υποστηρίζει και να προάγει τις θέσεις και τα συμφέροντα του λογιστικού επαγγέλματος καθώς και να προάγει τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη και ενημέρωση.
Αρμόδιο Άτομο Κ. Kυριάκος Ιορδάνου (Γενικός Διευθυντής) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Tοποθεσία γραφείων Λεωφόρος Βύρωνος 11,1096 Λευκωσία
Τηλέφωνο(α)  +357 22870030 
Φάξ  +357 22766360 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ιστοσελίδα www.icpac.org.cy
Πρόσωπο Επαφής Κ. Κυριάκος Ιορδάνου (Γενικός Διευθυντής) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Καθεστώς Μη κερδοσκοπικός οργανισμός 
Τύπος Οργάνωσης Επαγγελματικός σύνδεσμος   
Τομέας Δραστηριοτήτων Υπεράσπιση δικαιωμάτων, Εκπαίδευση & έρευνα, Εργασία, Εποπτικός Έλεγχος
Ομάδα Δικαιούχων Εγκεκριμένοι Λογιστές