ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα οργανισμού Σύνδεσμος Ατόμων Με Πολλαπλή Σκλήρυνση Λάρνακας
Σύντμηση  ΣΑΠΣΛ
Έτος Ιδρύσεως  1998
Αποστολή & όραμα

Απώτερος σκοπός του Συνδέσμου μας είναι η παροχή υπηρεσιών προς τους ασθενείς με Πολλαπλή Σκλήρυνση (Φυσιοθεραπεία, Κοινωνική Στήριξη, Αρωματοθεραπεία, Ψυχολογική Στήριξη, Κατ’ οίκον Φροντίδα), και η στήριξη των οικογενειών τους.Οι επιδιώξεις του Συνδέσμου μας είναι:

- Η παροχή ουσιαστικών και εξειδικευμένων υπηρεσιών προς τα άτομα με πολλαπλή σκλήρυνση.

- Η τακτική και η υπεύθυνη ενημέρωση για τα νέα δεδομένα – δικαιώματα που προκύπτουν για την πάθηση της πολλαπλής σκλήρυνσης στους ασθενείς, στις οικογένειες τους αλλά και στο ευρύτερο κοινό με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση τους.

- Η έγκυρη ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων (ασθενών, θεραπευτών, συγγενών κ.α.) σε θέματα γύρω από την νόσο.

- Η διεκδίκηση των δικαιωμάτων των ασθενών σε περιπτώσεις που κρίνεται ότι καταπατούνται (πχ ελεύθερη πρόσβαση - διακίνηση σε καταστήματα και άλλες υπηρεσίες/ χώρους).

- Η στήριξη και ενδυνάμωση των ασθενών και των οικογενειών τους και επανένταξη τους στην κοινωνία, εάν χρειάζεται.

Αρμόδιο Άτομο  Διοικητικός Λειτουργός
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Tοποθεσία γραφείων  

Αρχιεπισκόπου Ανθεμίου 3, 6036 Λάρνακα

Τ.Θ. 42227 6533 Λάρνακα

Τηλέφωνο(α)  +357 24365701, +357 99306741   
Φάξ  +357 24365702   
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ιστοσελίδα  
Πρόσωπο Επαφής  Διοικητικός Λειτουργός  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Καθεστώς  Σύνδεσμος 
Τύπος Οργάνωσης  Φιλανθρωπικό ίδρυμα, Ένωση ανακούφισης για έκτακτες ανάγκες, Ομάδα υγείας, Σύνδεσμος κοινωνικών υπηρεσιών   
Τομέας Δραστηριοτήτων Υπεράσπιση δικαιωμάτων, Ανακούφιση έκτακτης ανάγκης, Υγεία & κοινωνική ευημερία, Ανθρώπινα δικαιώματα    
Ομάδα Δικαιούχων  Παιδιά & νεολαία, Αγροτικοί πληθυσμοί, Άτομα τρίτης ηλικίας / συνταξιούχοι, Ευπαθής πληθυσμός / μειονεκτούντες (μη προνομιούχοι) άνθρωποι, Γυναίκες