ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα οργανισμού Σύνδεσμος Ατόμων με Πολλαπλή Σκλήρυνση Λάρνακας
Σύντμηση  ΣΑΠΣΛ
Έτος Ιδρύσεως  1998
Αποστολή & όραμα  Να βοηθά με οποιονδήποτε τρόπο τα άτομα που πάσχουν από την ασθένεια. Να παρέχει φαρμακευτική βοήθεια και συμπαράσταση προς τα μέλη. Να προώθει την επιστημονική έρευνα για την πάθηση. Να παρέχει φροντίδα και συμπαράσταση στις οικογένειες των ασθενών.
Αρμόδιο Άτομο  Κα. Μαρία Ευρηπίδου (Διοικητικός Λειτουργός) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Tοποθεσία γραφείων  

Αρχιεπισκόπου Ανθεμίου

3636 Λάρνακα

4795 6307


Τηλέφωνο(α)  +357 24365701    
Φάξ  +357 24365701   
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ιστοσελίδα  
Πρόσωπο Επαφής  Κα. Μαρία Ευρηπίδου (Διοικητικός Λειτουργός) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Καθεστώς  Σύνδεσμος 
Τύπος Οργάνωσης  Φιλανθρωπικό ίδρυμα, Ένωση ανακούφισης για έκτακτες ανάγκες, Ομάδα υγείας, Σύνδεσμος κοινωνικών υπηρεσιών   
Τομέας Δραστηριοτήτων Υπεράσπιση δικαιωμάτων, Ανακούφιση έκτακτης ανάγκης, Υγεία & κοινωνική ευημερία, Ανθρώπινα δικαιώματα    
Ομάδα Δικαιούχων  Παιδιά & νεολαία, Αγροτικοί πληθυσμοί, Άτομα τρίτης ηλικίας / συνταξιούχοι, Ευπαθής πληθυσμός / μειονεκτούντες (μη προνομιούχοι) άνθρωποι, Γυναίκες