ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα οργανισμού Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου 
Σύντμηση ΣΑΕΚ
Έτος Ιδρύσεως  1976
Αποστολή & όραμα  Να προωθήσει τα συμφέροντα των ασφαλιστικών εταιρειών.
Αρμόδιο Άτομο  Κα. Στέφη Δράκου (Πρόεδρος) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Tοποθεσία γραφείων  Ζήνωνος Σώζου 23
1075 Λευκωσία 
Τηλέφωνο(α)  +357 22763913    
Φάξ  +357 22374288 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
Ιστοσελίδα  www.iac.org.cy
Πρόσωπο Επαφής  Κ. Δημήτρης Δημήτρη (Ανώτερος Διοικητικός Λειτουργός) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Καθεστώς  Σύνδεσμος 
Τύπος Οργάνωσης  Επιχειρηματικός σύνδεσμος   
Τομέας Δραστηριοτήτων Εργασία 
Ομάδα Δικαιούχων  Μέλοι των ασφαλιστικών εταιριών