ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα οργανισμού Σύνδεσμος Αεροσυνοδών Κυπριακών Αερογραμμών 
Σύντμηση  ΣΑΚΑ
Έτος Ιδρύσεως  1994
Αποστολή & όραμα  Να προωθήσει τα συμφέροντα των αεροσυνοδών και να προσφέρει στήριξη στα μέλη του.
Αρμόδιο Άτομο  Κ. Πάρης Ιάσωνος (Γενικός Γραμματέας) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Tοποθεσία γραφείων  Κλήμεντoς 4
2003 Λευκωσία 
Τηλέφωνο(α)  +357 22498643    
Φάξ  +357 22511481 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  
Ιστοσελίδα  
Πρόσωπο Επαφής  Κ. Πάρης Ιάσωνος (Γενικός Γραμματέας) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Καθεστώς  Σύνδεσμος
Τύπος Οργάνωσης  Οργανισμός πρωτοβουλίας, Επαγγελματικός σύνδεσμος   
Τομέας Δραστηριοτήτων Υπεράσπιση δικαιωμάτων, Εργασία, Εθελοντισμός, Νεολαία και παιδιά    
Ομάδα Δικαιούχων  Μέλη