ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα οργανισμού Σύνδεσμος Eργοληπτών Mηχανoλoγικών Έργων Κύπρου 
Σύντμηση ΣΕΜΕΚ 
Έτος Ιδρύσεως  1972
Αποστολή & όραμα  Να εγγράφει και να ελέγχει τους εργολήπτες μηχανoλoγικών έργων.
Αρμόδιο Άτομο  Κ. Σταύρος Κλεάνθους (Πρόεδρος) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Tοποθεσία γραφείων  Ανδροκλεόυς 9 204
1060 Λευκωσία 
Τηλέφωνο(α)  +357 22750860    
Φάξ  +357 22458483 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  
Ιστοσελίδα  
Πρόσωπο Επαφής  Κ. Παντελής Τζιαλλής (Διευθυντής) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Καθεστώς  Σύνδεσμος 
Τύπος Οργάνωσης  Επαγγελματικός Οργανισμός
Τομέας Δραστηριοτήτων Εργασία  
Ομάδα Δικαιούχων  Εργολήπτες