ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα οργανισμού Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου 
Σύντμηση ΣυΝΚ
Έτος Ιδρύσεως 1996
Αποστολή & όραμα  Να αναπτύξει το διάλογο και επικοινωνία ανάμεσα στους Μ.Κ.Ο της νεολαίας. Να προσφέρει ένα οργανωμένο εκπρόσωπο για τους οργανισμούς μέλη του. Να βοηθήσει τη νεολαία στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής της συνείδησης. Να ενδυναμώσει την συμετοχή της νεολαίας στην κοινωνία. Να ενισχύσει την αναγνώριση των Μ.Κ.Ο. της νεολαίας.
Αρμόδιο Άτομο Κα. Σόφη Τσουρή (Πρόεδρος) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Tοποθεσία γραφείων Λεωφόρος Μακαρίου 1
CY1524 Λευκωσία 
Τηλέφωνο(α) +357 22878316    
Φάξ +357 22878317 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ιστοσελίδα www.cyc.org.cy
Πρόσωπο Επαφής K. Nικόλας Χριστοφή (Εκτελεστικός Γραμματέας) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Καθεστώς Σωματείο
Τύπος Οργάνωσης Οργανισμός Πρωτοβουλίας
Τομέας Δραστηριοτήτων Υπεράσπιση δικαιωμάτων, Εκπαίδευση & έρευνα, Θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εθελοντισμός, Νεολαία και παιδιά    
Ομάδα Δικαιούχων Παιδιά & Νεολαία