ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα οργανισμού Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού Φοινιού 
Σύντμηση ΣΚΕ Φοινιού 
Έτος Ιδρύσεως  1982Να προσφέρει βοήθεια προς τους ηλικιωμένους της κοινότητας.
Αποστολή & όραμα  Κ. Λούκας Παπαλουκάς (Πρόεδρος) 
Αρμόδιο Άτομο  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Tοποθεσία γραφείων  Νίνας Σαλούμη 1
Φοίνι 4814 Λεμεσός 
Τηλέφωνο(α)  +357 25421624    
Φάξ  
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  
Ιστοσελίδα  
Πρόσωπο Επαφής  Κα. Κούλλα Τρυφωνίδου (Φροντήστρια ) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Καθεστώς  Σύνδεσμος 
Τύπος Οργάνωσης  Φιλανθρωπικό ίδρυμα, Κοινοτικός Οργανισμός ανθρώπινων δικαιωμάτων, Ένωση ανακούφισης για έκτακτες ανάγκες, Σύνδεσμος κοινωνικών υπηρεσιών   
Τομέας Δραστηριοτήτων Ανακούφιση έκτακτης ανάγκης, Εθνικά ζητήματα & ζητήματα μειονοτήτων    
Ομάδα Δικαιούχων  Άτομα τρίτης ηλικίας / συνταξιούχοι