ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα οργανισμού Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού Φασούλας 
Σύντμηση ΣΚΕ Φασούλας 
Έτος Ιδρύσεως 1997
Αποστολή & όραμα Να προσφέρει βοήθεια προς τους ηλικιωμένους της κοινότητας και άλλων περιφερειακών κοινοτήτων. Να παρέχει φροντίδα σε άτομα με ειδικές ανάγκες.
Αρμόδιο Άτομο Κ. Γιώργος Χαραλάμπους (Πρόεδρος) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Tοποθεσία γραφείων Ελευθερίας 11
Φασούλα 4551 Λεμεσός 
Τηλέφωνο(α) +357 25452232    
Φάξ +357 25452281
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ιστοσελίδα  
Πρόσωπο Επαφής Κα. Έλενα Λοϊζίδου (Διευθύντρια Προγραμμάτων ΣΚΕ Φασούλας) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Καθεστώς Σωματείο 
Τύπος Οργάνωσης Σύνδεσμος κοινωνικών υπηρεσιών   
Τομέας Δραστηριοτήτων Οικονομική & οικονομική ισότητα, Εκπαίδευση & έρευνα, Ανακούφιση έκτακτης ανάγκης, Παιδιά (μέχρι 13 ετών), Προσφορά κατ' οίκον φροντίδας σε ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες. Προγράμμα Φροντιστής όπου παρέχεται 24 ώρη φροντίδα μέχρι 5 άτομα σε ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες.
Ομάδα Δικαιούχων Παιδιά, Άτομα τρίτης ηλικίας / συνταξιούχοι, Ευπαθής πληθυσμός / μειονεκτούντες (μη προνομιούχοι) άνθρωποι, Άτομα με ειδικές ανάγκες