ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα οργανισμού Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού Ύψωνα 
Σύντμηση ΣΚΕ Ύψωνα 
Έτος Ιδρύσεως  1998
Αποστολή & όραμα  Να προάγει την κοινοτική ευημερία των κατοίκων του Ύψωνα ανεξαρτήτως ηλικιακής ομάδας.
Αρμόδιο Άτομο  Μιχάλης Κάκαρης (Πρόεδρος)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Tοποθεσία γραφείων  Πέτρου & Παύλου 1
Ύψωνας 4180 Λεμεσός 
Τηλέφωνο(α) +357 25394816  +357 99841755 
Φάξ  +357 25394816 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ιστοσελίδα  
Πρόσωπο Επαφής  Κα. Μαργαρίτα Κυριάκου (Κοινωνική Λειτουργός) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Καθεστώς  Σύνδεσμος 
Τύπος Οργάνωσης  Σύνδεσμος κοινωνικών υπηρεσιών   
Τομέας Δραστηριοτήτων Ανάπτυξη, Οικονομική & οικονομική ισότητα, Εκπαίδευση & έρευνα, Ανακούφιση έκτακτης ανάγκης, Υγεία & κοινωνική ευημερία, Ηρεμία και επίλυση ψυχικών συγκρούσεων    
Ομάδα Δικαιούχων  Παιδιά & νεολαία, Γενικός πληθυσμός, Άτομα τρίτης ηλικίας / συνταξιούχοι, Όλους τους κατοίκους