ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα οργανισμού Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού Σουνίου-Ζανατζιά-Βουνίου 
Σύντμηση Σ.Κ.Ε. Σουνίου-Ζανατζιά-Βουνίου 
Έτος Ιδρύσεως  2003
Αποστολή & όραμα  Να προσφέρει βοήθεια προς τους ηλικιωμένους των κοινοτήτων, να παρέχει κατ οίκον ζεστό φαγητό. Παιδική λέσχη, απασχόληση των παιδιών και των τριών κοινοτήτων.
Αρμόδιο Άτομο  Κα. Ρεβέκκα Καραγιάννη (Πρόεδρος) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Tοποθεσία γραφείων  Ανδρέα Βλάμη 3
Σούνι 4717 Λεμεσός 
Τηλέφωνο(α)  +357 25935045    
Φάξ  +357 25275120 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  
Ιστοσελίδα  
Πρόσωπο Επαφής  Κα. Ρεβέκκα Καραγιάννη (Πρόεδρος) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Καθεστώς  Σύνδεσμος 
Τύπος Οργάνωσης  Σύνδεσμος κοινωνικών υπηρεσιών   
Τομέας Δραστηριοτήτων Τέχνες, Οικονομική & οικονομική ισότητα, Ανακούφιση έκτακτης ανάγκης, Υγεία & κοινωνική ευημερία, Εθελοντισμός    
Ομάδα Δικαιούχων  Παιδιά & νεολαία, Γενικός πληθυσμός, Άτομα τρίτης ηλικίας / συνταξιούχοι