ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα οργανισμού Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού Πιτσιλιάς 
Σύντμηση ΣΚΕ Πιτσιλιάς 
Έτος Ιδρύσεως  1996
Αποστολή & όραμα  Να προσφέρει συντονισμό στην κοινότητα της Πιτσιλιάς και σε προγράμματα κοινωνικής ευημερίας για ηλικιωμένους και παιδιά. Να δημιουργεί περιφερειακά προγράμματα κοινοτήτων που δεν μπορούν να δημιουργήσουν οι ίδιες.
Αρμόδιο Άτομο  Κ. Νίκος Καλλής (Πρόεδρος) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Tοποθεσία γραφείων Ποταμίτισσα 4879  Λεμεσός 
Τηλέφωνο(α)  +357 99205728  
Φάξ  
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
Ιστοσελίδα  
Πρόσωπο Επαφής Κα. Έλενα Δημητρίου (Κοινωνική Λειτουργός)  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Καθεστώς  Σύνδεσμος 
Τύπος Οργάνωσης  Σύνδεσμος κοινωνικών υπηρεσιών   
Τομέας Δραστηριοτήτων Πολιτισμός, Ανάπτυξη, Οικονομική & οικονομική ισότητα, Εκπαίδευση & έρευνα, Ανακούφιση έκτακτης ανάγκης, Υγεία & κοινωνική ευημερία, Εθελοντισμός, Νεολαία και παιδιά    
Ομάδα Δικαιούχων  Παιδιά & νεολαία, Γενικός πληθυσμός, Άτομα τρίτης ηλικίας / συνταξιούχοι