ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα οργανισμού Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού Πελενδρίου 
Σύντμηση ΣΚΕ Πελενδρίου
Έτος Ιδρύσεως  1992
Αποστολή & όραμα  Να αναπτύξει κοινοτικά προγραμμάτά για τις ευάλωτες ομάδες της κοινότητας.(Άτομα με ειδικές ανάγκες).
Αρμόδιο Άτομο  Κ. Αντρέας Πάσιας (Πρόεδρος) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Tοποθεσία γραφείων  Αρχιεπισκόπoυ Μακαρείου Γ 74
4878 Λεμεσός 
Τηλέφωνο(α)  +357 25552155    
Φάξ  +357 25552677 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ιστοσελίδα  
Πρόσωπο Επαφής  Κ. Άντρη Χαραλάμπους (Κοινωνικός Λειτουργός)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Καθεστώς  Σύνδεσμος
Τύπος Οργάνωσης  Κοινοτικός Οργανισμός ανθρώπινων δικαιωμάτων, Κοινωνική ομάδα υπεράσπισης δικαιωμάτων, Σύνδεσμος κοινωνικών υπηρεσιών   
Τομέας Δραστηριοτήτων Υπεράσπιση δικαιωμάτων, Οικονομική & οικονομική ισότητα, Υγεία & κοινωνική ευημερία, Εθελοντισμός, Νεολαία και παιδιά    
Ομάδα Δικαιούχων  Παιδιά & νεολαία, Γενικός πληθυσμός, Άτομα τρίτης ηλικίας / συνταξιούχοι, Ευπαθής πληθυσμός / μειονεκτούντες (μη προνομιούχοι) άνθρωποι