ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα οργανισμού Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού Πάχνας 
Σύντμηση ΣΚΕ Πάχνας
Έτος Ιδρύσεως  1996
Αποστολή & όραμα  Να αναπτύξει προγραμμάτα για την κάλυψη των αναγκών των διαφόρων ευάλωτων ομάδων της κοινότητας.
Αρμόδιο Άτομο  Κ. Πανίκος Ιωάννου (Πρόεδρος) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Tοποθεσία γραφείων  Γρίβα Διγενή 30
Πάχνα 4700 Λεμεσός 
Τηλέφωνο(α)  +357 25944391    
Φάξ  +357 25944422 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
Ιστοσελίδα  
Πρόσωπο Επαφής  Κα. Νίκη Ιωαννίδου (Διευθύντρια) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Καθεστώς  Σύνδεσμος 
Τύπος Οργάνωσης  Σύνδεσμος κοινωνικών υπηρεσιών   
Τομέας Δραστηριοτήτων Ανάπτυξη, Οικονομική & οικονομική ισότητα, Ανακούφιση έκτακτης ανάγκης, Εθελοντισμός, Νεολαία και παιδιά    
Ομάδα Δικαιούχων  Παιδιά & νεολαία, Γενικός πληθυσμός, Άτομα τρίτης ηλικίας / συνταξιούχοι