ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα οργανισμού Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού Πάνω Πολεμίδια
Σύντμηση ΣΚΕ Πάνω Πολεμιδιών 
Έτος Ιδρύσεως 1992
Αποστολή & όραμα Να προσφέρει υπηρεσίες κοινοτικής ευημερίας όπως νηπιοκομικός σταθμός, παιδική λέσχη, επίσκεψη και φροντίδα κατ' οίκον σε ηλικιωμένους και λέσχη ενηλίκων.
Αρμόδιο Άτομο Κ. Κούλης Παπαμιχαήλ (Πρόεδρος) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Tοποθεσία γραφείων

Γωνιά Γρηγόρη Αυξεντίου & 130 Δρόμος, αριθμός 2, 4130 Πάνω Πολεμίδια, Λεμεσός

Τηλέφωνο(α)  +357 99336625    
Φάξ  +357 25395814
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ιστοσελίδα www.panopolemidia.org
Πρόσωπο Επαφής Κ. Kούλης Παπαμιχαήλ (Πρόεδρος) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Καθεστώς Σωματείο
Τύπος Οργάνωσης Κοινοτική ομάδα βασισμένη σε εθνικές / γλωσσικές / πολιτιστικές γραμμές, Σύνδεσμος κοινωνικών υπηρεσιών   
Τομέας Δραστηριοτήτων Υγεία & κοινωνική ευημερία, Εθελοντισμός    
Ομάδα Δικαιούχων Άτομα τρίτης ηλικίας / συνταξιούχοι