ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα οργανισμού Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού Αμιάντου 
Σύντμηση Σ.Κ.Ε. Κάτω Αμιάντου 
Έτος Ιδρύσεως 1996
Αποστολή & όραμα Να προσφέρει βοήθεια προς τους ηλικιωμένους του χωριού και μελλοντική αναβάθμιση του Σ.Κ.Ε. με κοινωφελείς σκοπούς.
Αρμόδιο Άτομο  Κ. Αντρέας Γρηγορίου (Πρόεδρος) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Tοποθεσία γραφείων Κάτω Αμίαντος
4810 Λεμεσός 
Τηλέφωνο(α) +357 99550634    +357 25552398
Φάξ  
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  
Ιστοσελίδα  
Πρόσωπο Επαφής Κ. Ανδρέας Γρηγορίου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Καθεστώς Σύνδεσμος 
Τύπος Οργάνωσης Σύνδεσμος κοινωνικών υπηρεσιών   
Τομέας Δραστηριοτήτων Ανάπτυξη, Οικονομική & Kοινωνική  ισότητα, Ανακούφιση έκτακτης ανάγκης    
Ομάδα Δικαιούχων Άτομα τρίτης ηλικίας / συνταξιούχοι