ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα οργανισμού Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού Ερήμης
Σύντμηση ΣΚΕ Ερήμης 
Έτος Ιδρύσεως  1996
Αποστολή & όραμα  Να βοηθειά τους ηλικιωμένους της κοινότητας-δημιουργική απασχόληση.
Αρμόδιο Άτομο  Κ. Πανίκος Χατζηχαμπής (Πρόεδρος) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Tοποθεσία γραφείων  Νίκου Γεωργίου
Ερήμη 4630 Λεμεσός 
Τηλέφωνο(α)  +357 25936133, +357 25932190  
Φάξ  +357 25932554 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  
Ιστοσελίδα  
Πρόσωπο Επαφής  Κα. Ευριδίκη Ορφανίδου (Υπεύθυνη) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Καθεστώς  Σύνδεσμος 
Τύπος Οργάνωσης  Σύνδεσμος κοινωνικών υπηρεσιών   
Τομέας Δραστηριοτήτων Οικονομική & οικονομική ισότητα, Ανακούφιση έκτακτης ανάγκης    
Ομάδα Δικαιούχων  Άτομα τρίτης ηλικίας / συνταξιούχοι, Ευπαθής πληθυσμός / μειονεκτούντες (μη προνομιούχοι) άνθρωποι