ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα οργανισμού Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού Δωράς
Σύντμηση ΣΚΕ Δωράς
Έτος Ιδρύσεως  2002
Αποστολή & όραμα  Να παρέχει καλύτερη διαβίωση και ψυχαγωγία των ηλικιωμένων του χωριού καθώς και ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης των ηλικιωμένων της κοινότητας.
Αρμόδιο Άτομο  Κα. Δέσπω Τοούλα (Πρόεδρος) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Tοποθεσία γραφείων  Δωρά 4774 Λεμεσός 
Τηλέφωνο(α)  +357 25576576    
Φάξ  +357 25575041 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  
Ιστοσελίδα  
Πρόσωπο Επαφής  Κ. Αγαθοκλής Αγαθοκλέους (Ταμίας) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Καθεστώς  Σύνδεσμος
Τύπος Οργάνωσης  Σύνδεσμος κοινωνικών υπηρεσιών   
Τομέας Δραστηριοτήτων Οικονομική & οικονομική ισότητα, Ανακούφιση έκτακτης ανάγκης     Ψυχαγωγία
Ομάδα Δικαιούχων  Άτομα τρίτης ηλικίας / συνταξιούχοι