ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα οργανισμού Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού Γερμασόγειας
Σύντμηση ΣΚΕ Γερμασόγειας
Έτος Ιδρύσεως  1977
Αποστολή & όραμα  Η επισήμανση των κοινωνικών αναγκών της κοινότητας και η προώθηση των απαιτούμενων κοινωνικών υπηρεσιών.Η κινητοποίηση των μελών της κοινότητας για συμμετοχή στην ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας της ζωής.Η διαφώτιση και εκπαίδευση του κοινού για τις υφιστάμενες ανάγκες και κοινωνικές υπηρεσίες.
Αρμόδιο Άτομο  Κ. Πανίκος Λουρουτζιάτης (Πρόεδρος) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Tοποθεσία γραφείων  Μεγάλου Θεοδοσίου 1
Γερμασόγεια 4044 Λεμεσός 
Τηλέφωνο(α)  +357 25812172, +357 25879113  
Φάξ  +357 25812170 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ιστοσελίδα  
Πρόσωπο Επαφής  Κα. Φανή Γεωργίου (Κοινωνική Λειτουργός) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Καθεστώς  Σύνδεσμος
Τύπος Οργάνωσης  Οργανισμός πρωτοβουλίας, Σύνδεσμος κοινωνικών υπηρεσιών   
Τομέας Δραστηριοτήτων Ανάπτυξη, Εκπαίδευση & έρευνα, Ανακούφιση έκτακτης ανάγκης, Υγεία & κοινωνική ευημερία, Ηρεμία και επίλυση ψυχικών συγκρούσεων, Νεολαία και παιδιά    
Ομάδα Δικαιούχων  Παιδιά & νεολαία, Εθνικές ομάδες / μειονότητες, Γενικός πληθυσμός, Άτομα τρίτης ηλικίας / συνταξιούχοι, Ευπαθής πληθυσμός / μειονεκτούντες (μη προνομιούχοι) άνθρωποι, Γυναίκες