ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα οργανισμού Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού Βάσας Κοιλανίου
Σύντμηση ΣΚΕ Βάσας Κοιλανίου
Έτος Ιδρύσεως  1996
Αποστολή & όραμα  Να παρέχει βοήθεια στους κατοίκους της κοινότητας.
Αρμόδιο Άτομο  Κ. Μαρία Μοτή (Πρόεδρος) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Tοποθεσία γραφείων  Βάσα Κοινλανιού
4771 Λεμεσός
Τηλέφωνο(α)  +357 25942962    
Φάξ  +357 25342962 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  
Ιστοσελίδα  
Πρόσωπο Επαφής  Κ. Στέλιος Ιωάννου (Διευθυντής)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Καθεστώς  Σύνδεσμος 
Τύπος Οργάνωσης  Ένωση πολιτών τρίτης ηλικίας   
Τομέας Δραστηριοτήτων Υγεία & κοινωνική ευημερία, Εθελοντισμός    
Ομάδα Δικαιούχων  Άτομα τρίτης ηλικίας / συνταξιούχοι