ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα οργανισμού Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού Αυδήμου
Σύντμηση ΣΚΕ Αυδήμου
Έτος Ιδρύσεως 1998
Αποστολή & όραμα Να βοηθήσει και να στηρίξει τους κατοίκους της κοινότητας Αυδήμου και των γύρω περιοχών.
Αρμόδιο Άτομο Κ. Ζαχαρίας Αλεξάνδρου (Πρόεδρος) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Tοποθεσία γραφείων Βαθήλακα 4
Αυδήμου 4600 Λεμεσός 
Τηλέφωνο(α)  +357 25222737    
Φάξ  +357 25222073 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ιστοσελίδα www.skeaudimou.com
Πρόσωπο Επαφής

Κα. Κούλα Αθήνη (Κοινωνική Λειτουργός) 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Καθεστώς Σύνδεσμος 
Τύπος Οργάνωσης Σύνδεσμος κοινωνικών υπηρεσιών   
Τομέας Δραστηριοτήτων Υπεράσπιση δικαιωμάτων, Οικονομική & οικονομική ισότητα, Ανακούφιση έκτακτης ανάγκης, Υγεία & κοινωνική ευημερία, Ηρεμία και επίλυση ψυχικών συγκρούσεων, Νεολαία και παιδιά    
Ομάδα Δικαιούχων Bρέφη,Νήπια,Παιδιά & νεολαία, Άτομα τρίτης ηλικίας / συνταξιούχοι