ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα οργανισμού Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού Αγίου Αθανασίου
Σύντμηση ΣΚΕ Αγίου Αθανασίου
Έτος Ιδρύσεως  1998
Αποστολή & όραμα  Να παρέχει στήριξη και καθημερινή φροντίδα σε κοινωνικά ασθενέστερες ομάδες και κατοίκον φροντίδα σε ηλικιωμένους.
Αρμόδιο Άτομο  Κ. Κυριάκος Χατζιττοφή (Πρόεδρος) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Tοποθεσία γραφείων  Σταυραετού του Μαχαιρά 42
Άγιος Αθανάσιος 4104 Λεμεσός 
Τηλέφωνο(α)  +357 25726400    
Φάξ  
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  
Ιστοσελίδα  
Πρόσωπο Επαφής  Κα. Στάλω Σοφιανού (Δασκάλα) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Καθεστώς  Σύνδεσμος 
Τύπος Οργάνωσης  Σύνδεσμος κοινωνικών υπηρεσιών   
Τομέας Δραστηριοτήτων Εθελοντισμός
Ομάδα Δικαιούχων  Παιδιά & νεολαία, Άτομα τρίτης ηλικίας / συνταξιούχοι