ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα οργανισμού Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού Αγίου Ιωάννη Πιτσιλιάς
Σύντμηση ΣΚΕ Αγίου Ιωάννη
Έτος Ιδρύσεως 1976
Αποστολή & όραμα Να εξυπηρετεί τους ηλικιωμένους της κοινότητας.
Αρμόδιο Άτομο Κ. Μιχάλης Τσάρκατζης (Πρόεδρος) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Tοποθεσία γραφείων Χριστοφόρου Γιατρού 27
Άγιος Ιωάννης Πιτσιλιάς 4871 Λεμεσός 
Τηλέφωνο(α) +357 25521795        
Φάξ +357 25522370 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  
Ιστοσελίδα  
Πρόσωπο Επαφής Kα. Μυρούλα Ιωακείμ (Β.Γραμματέας) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Καθεστώς Σύνδεσμος 
Τύπος Οργάνωσης Σύνδεσμος κοινωνικών υπηρεσιών   
Τομέας Δραστηριοτήτων Διοργάνωση δραστηριοτήτων για παιδιά και ενήλικες
Ομάδα Δικαιούχων Παιδιά & νεολαία, Άτομα τρίτης ηλικίας / συνταξιούχοι