ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα οργανισμού Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου
Σύντμηση ΣΠΟΛΜΗΚ
Έτος Ιδρύσεως 1992
Αποστολή & όραμα Να προστατεύσει τα συμφέροντα στην εργασία των πολιτικών μηχανικών.
Αρμόδιο Άτομο Κ. Nίκος Νεοκλέους (Πρόεδρος) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Tοποθεσία γραφείων Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 64 Bridge House Block A #2
1080 Λευκωσία 
Τηλέφωνο(α) +357 22672866    
Φάξ +357 22674650 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
Ιστοσελίδα www.spolmik.org
Πρόσωπο Επαφής Κα. Λία Στυλιανού (Λειτουργός Γραφείου) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Καθεστώς Σωματείο
Τύπος Οργάνωσης Επαγγελματικός σύνδεσμος   
Τομέας Δραστηριοτήτων Υπεράσπιση δικαιωμάτων, Τέχνες, Επιχειρήσεις & οικονομία, Επικοινωνίες και ΜΜΕ, Εργασία    
Ομάδα Δικαιούχων Πολιτικοί Mηχανικοί