ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα οργανισμού Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου
Σύντμηση Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου
Έτος Ιδρύσεως  1981
Αποστολή & όραμα

Προώθηση και Ανάπτυξη της Αρχιτεκτονικής ως Επιστήμης.

Προστασία του Επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα.

Αρμόδιο Άτομο Πρόεδρος και Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου (16Μελές Συμβούλιο)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Tοποθεσία γραφείων Στασικράτους 24, γραφείο 201-202, 1065 Λευκωσία
Τηλέφωνο(α) +357 22672887 - +357 22660510
Φάξ +35722672512  
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
Ιστοσελίδα www.architecture.org.cy
Πρόσωπο Επαφής Κα. Στάλω Κωνσταντίνου 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Καθεστώς  Σύνδεσμος 
Τύπος Οργάνωσης  Αρχιτεκτονική    
Τομέας Δραστηριοτήτων

Οι δραστηριότητες του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου είναι πολυδιάστατες. Διοργανώνονται ετησίως επιστημονικά σεμινάρια, διαλέξεις, συζητήσεις για επίκαιρα αρχιτεκτονικά ζητήματα, εκθέσεις αρχιτεκτονικών έργων, εκθέσεις φοιτητών αρχιτεκτονικής, θερινά εργαστήρια κ.α. Επίσης, γίνονται δημόσιες παρεμβάσεις για θέματα που αφορούν το κοινωνικό σύνολο, το περιβάλλον, την έκδοση Πολεοδομικών και Οικοδομικών Αδειών, την Προκήρυξη Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών κ.α. Στον εκδοτικό τομέα ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου κυκλοφορεί το επιστημονικό Περιοδικό «ΑΡΧΕΙΟ». Σε διεθνές επίπεδο ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου είναι μέλος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αρχιτεκτόνων (Architects Council of Europe), συμμετέχει στην Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής στη Βενετία, σε ευρωπαϊκούς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς (Europan, Mies Van Der Rohe), στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Αρχιτεκτονικής Πολιτικής, στις Συνελεύσεις της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων (UIA) και στις Συνελεύσεις της Μεσογειακής Ένωσης Αρχιτεκτόνων (UMAR)

      
Ομάδα Δικαιούχων Πτυχιούχοι Αρχιτέκτονες. Το Πτυχίο να αναγνωρίζεται από το Επιστημονικό