ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα οργανισμού Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών
Σύντμηση  ΣΓκΤ
Έτος Ιδρύσεως  1992
Αποστολή & όραμα  Να προάγει την πολιτιστική αναβάθμιση.
Αρμόδιο Άτομο  Κ. Ιούλιος Θεοδωρίδης (Πρόεδρος) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Tοποθεσία γραφείων  Γωνία Γλάστωνος 7
3022 Λεμεσός 
Τηλέφωνο(α)  +357 25749179    
Φάξ  +357 25749087 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ιστοσελίδα  
Πρόσωπο Επαφής  Κα. Ριάννα Λύτρα (Λειτουργός) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Καθεστώς  Σύνδεσμος 
Τύπος Οργάνωσης  Πολιτιστικός όμιλος ή λέσχη, Κοινοτική ομάδα βασισμένη σε εθνικές / γλωσσικές / πολιτιστικές γραμμές   
Τομέας Δραστηριοτήτων Τέχνες, Πολιτισμός    
Ομάδα Δικαιούχων  Γενικός πληθυσμός