ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα οργανισμού Επιτροπή Λεμεσού για το Φυσικό Περιβάλλον
Σύντμηση  
Έτος Ιδρύσεως 1973
Αποστολή & όραμα Να προωθήσει τη δημόσια ενημέρωση για τα περιβαλλοντικά προβλήματα και να συντηρεί το περιβάλλον γενικά,περιλαμβανομένης της εθνικής κληρονομίας.  
Αρμόδιο Άτομο κ. Σταύρος Περδίος (Πρόεδρος Οργάνωσης)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Tοποθεσία γραφείων Αγ. Φυλάξεως 80Α, 3025 Λεμεσός
Τηλέφωνο(α) +357 99415974
Φάξ +357 25580953, +357 25355794    
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ιστοσελίδα  
Πρόσωπο Επαφής κ. Σταύρος Περδίος (Πρόεδρος Οργάνωσης)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Καθεστώς Σύνδεσμος
Τύπος Οργάνωσης Περιβαλλοντική οργάνωση    
Τομέας Δραστηριοτήτων Επικοινωνίες και ΜΜΕ, Περιβάλλον, Εθελοντισμός, Νεολαία και παιδιά    
Ομάδα Δικαιούχων Γενικός πληθυσμός