ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα οργανισμού Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου
Σύντμηση ΕΒΕΠ
Έτος Ιδρύσεως 1963
Αποστολή & όραμα Να αναπτύξει και να προωθήσει το εμπόριο, τη βιομηχανία, τις υπηρεσίες και κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα στην επαρχία της Πάφου. 
Αρμόδιο Άτομο Κ. Γιώργος Λέπτος (Πρόεδρος) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Tοποθεσία γραφείων Λεωφ. Αθηνών & Γωνιά Αλεξάνδρου Παπάγου, Τolmi Court 101-102
8100 Πάφος 
Τηλέφωνο(α) +357 26818173    
Φάξ +357 26944602 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ιστοσελίδα www.pcci.org.cy
Πρόσωπο Επαφής Κ. Kενδέας Ζαμπιριλίτης (Διευθυντής) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Καθεστώς Σύνδεσμος
Τύπος Οργάνωσης Επιχειρηματικός σύνδεσμος   
Τομέας Δραστηριοτήτων Επικοινωνίες και ΜΜΕ    
Ομάδα Δικαιούχων Μέλη