ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα οργανισμού  Σωτήρα Εκκλησιαστικό Mουσείο
Σύντμηση  ΣΕΜ
Έτος Ιδρύσεως  1988
Αποστολή & όραμα  Για να μαζευτούν και να σωθούν όλα τα αρχαία εκκλησιαστικά αντικείμενα.
Αρμόδιο Άτομο  Κ. Γεώργιος Ιωάννου (Πρόεδρος) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Tοποθεσία γραφείων  Αγίου Γεωργίου 1
 Σωτήρα 5390 Αμμόχωστος 
Τηλέφωνο(α)  +357 23823932    
Φάξ  
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  
Ιστοσελίδα  
Πρόσωπο Επαφής  Κ. Γεώργιος Ιωάννου (Πρόεδρος) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Καθεστώς  Μουσείο  
Τύπος Οργάνωσης  Θρησκευτική ή πνευματική ομάδα   
Τομέας Δραστηριοτήτων  Πολιτισμός, Ζητήματα θρησκείας και πίστης    
Ομάδα Δικαιούχων  Γενικός πληθυσμός